ماه: فروردین ۱۳۹۶

حقوق اداری

No Comments

حقوق جمع حق است و در تعریف آن مجموعه قواعدی جهت ایجاد روابط منظم . این قواعد حقوقی بر اساس قلمرو خود منابعی خاص به خود اختصاص می دهند . مانند حقوق و روابط بین قوای یک کشور که بر اساس قانون اساسی کشور تعریف میشود . یا حقوق بین الملل که به دلیل ماهیت منابع آن شامل ……. .
در نظام سیاسی لیبرالیسم که اهمیت دادن به حقوق شهروندان افزایش یافت . عملکرد دولتها از وظیفه ایجاد امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشورها فراتر رفته و جهت ایجاد رفاه برای مردمان تحت حکومت دولتها ، سازمانها یا نهادهای دولتی را با هدف مشخص ایجاد نمودند .می توان این تحول را تبدیل دولتهای ژاندارم به دولت رفاه قلمداد کرد . سازمانها یا ادارات دولتی به مرور زمان افزایش یافته جهت عملکرد و نیل به اهداف خود نیاز به نظمی خاص داشته که در اجرای رسالت خود آنها را یاری نماید. قبل از ورود به تعریف حقوق اداری لازمست به دو بحث دیگر پرداخته شود که در شناخت حقوق اداری و ایجاد حق برای همگان ما را یاری خواهد کرد . اول بحث اقتدار ادارات دولتی است که این اقتدار ناشی از قانون است و قوانین صادر توسط قانون گذار که به ادارت دولتی اقتدار می بخشد و می توان گفت این اقتدار از نوع عمومی محسوب میگردد . دوم بودجه این نوع تشکیلات است که نوع بودجه آن عمومی بوده و در واقع هزینه های این تشکیلاتها از محل بیت المال تامین میگردد تعلق بیت المال به عموم است پس هزینه ها از طرف عموم جبران میگردد . وجود این دو خصیصه ایجاد یک چارچوب برای مسولین را محرز می کند و می توان قرارداد کرد این چارچوب حقوق اداری نامیده شود . با تعریفی که از ادارات و سازمانهای دولتی در قانون به میان می آید می توان ادارات دولتی را به این صورت تعریف نمود : دستگاهها و ادارات دولتی یک شخصیت حقوقی هستند که با توجه به تعریف شخصیت حقوقی ، مجموعه ای از اشخاص ، اموال و نهادهای دولتی را در بر میگیرند که بموجب قانون ایجاد میشوند . دستگاههای دولتی بر اساس تعریف خود دارای اصولی هستند که می توان گفت در راس این اصول ، اصل حقوقی قرار گرفته ، طبق آن دستگاه دولتی ایجاد نمیشود مگر اینکه قانون اجازه تاسیس آنرا داده ، حیطه اختیارات و وظایف را نیز مشخص کرده باشد . در صورتیکه هر دستگاه یا اداره دولتی بر خلاف اختیارات تفویض شده دستوری صادر یا اقدامی نماید آن دستور یا اقدام قابل لغو و ابطال است .
Test 2

سفر ظریف

No Comments

دیپلماسی و سیاست خارجی واژگانی هستند که در کاربرد عمومی بدون در نظر گرفتن تفاوتهایی به کار میروند اما از دید علمی میتوان گفت سیاست خارجی یک واژه با مفهوم انتزاعی و جنبه نظری دارد ولی دیپلماسی جنبه عملی دارد . اصول سیاست خارجی در نظام حکومتی یک کشور همواره ثابت ولی گفتمان آن می تواند تحت تاثیر عوامل متغیر دستخوش تغییر گردد . در بررسی سیاست خارجی کشور جمهوری اسلامی ایران باید گفت سطح سیاست خارجی کشور بر مبنای مولفه های نشات گرفته از نظام بین الملل ، نظام انقلابی ، سرشت اسلامی انقلاب ایران و جهان در حال توسعه می باشد . ساختاری که نمی توان آنرا به دلیل ماهیت خاص انقلابی و اسلامی بودن در قالب نظریه های سیاسی جهان مورد تحلیل قرار داد . نظام کشور ایران بنا به فرمایش رهبر کبیر انقلاب اسلامی ، جمهوری اسلامی است نه یک کلام بیشتر یا کمتر و سیاست خارجه آن نه شرقی ، نه غربی فقط جمهوری اسلامی است . این جمله سیاست جمهوری اسلامی ایران را در کنار استقلال ، تمامیت ارضی و آزادی تعریف می نماید . ولی گفتمان جمهوری اسلامی ایران با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و مولفه های تاثیر گذاز قابل تغییر و تعریف است . از عوامل تاثیر گذار بر سیاست خارجی یک کشور محاسن و ویژگیهای سیاستمداران کشور است که بخشی از آنها اکتسابی و بخشی ذاتی هستند ، ویژگی هایی چون احتیاط در برابر عجله و بی پروایی ، دوراندیشی در مقابل عصبانیت ، مصلحت اندیشی ، تواضع ، احساس برتری در مقابل حقارت ، خلاقیت ، شجاعت ، قاطعیت ، تاثیری بسزا بر تعیین سیاست خارجی کشور دارند . چند گاهی دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران نظاره گر حرکات سیاستمداران کشورهای منطقه بدون هرگونه تاثیرپذیری از وقایع روی داده در منطقه بود ، ولی به روند اجرای خط مشی های تعیین شده سیاست خارجی کشور که منشا آن نظریه های سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بود ادامه داده تا اینکه در بهمن ماه سال جاری امیر کویت در یک دیدار رسمی وارد کشور ایران گردید و پیام کشورهای حاشیه خلیج فارس را تقدیم مسولین کشوری نمود . این حرکت اهمیت کشور جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت . خصوصا شرایط حاکم پس از برجام . پس از آن ریاست جمهوری ایران در واکنش به این پیام به کشور کویت و عمان سفر نمود و در روزهای گذشته وزیر امور خارجه کشورمان وارد خاک کشور قطر گردید و مورد استقبال مسولین بلند پایه کشور میزبان قرار گرفت . هدف از سفر به این کشورها ایجاد روابط دیپلماتیک بین کشورهای منطقه است . سخنان ریاست جمهوری کشورمان در روزهای گذشته گویای ورود به مرحله جدیدی از گفتمان در سیاست خارجی کشور بود . سخنانی که واقعیتی بس مهم را افشا کرد و آن چیزی نبود مگر افشای دخالت غرب در منطقه و ایجاد تفرقه در دنیای اسلام . یکی از عوامل واگرایی کشورها در منطقه و عدم ایجاد همگرایی بین آنها ، با وجود زمینه برای تحقق همگرایی اختلاف بین شعب دین و اختلافات از بابت این شعب است . رییس دستگاه دیپلماسی کشور ایران با سفر به کشور قطر نشان داد ایران به عنوان یک کشور تاثیر گذار در منطقه با توانایی هایی خاص که بخشی از آنها پس از برجام محرز گردید و نگرانیهایی برای کشورهای منطقه ایجاد نمود ، آمادگی دارد در مقابل سیاستهای کشورهای مخالف اتحاد و همبستگی منطقه ایستادگی نموده ، اجازه ندهد از فرصت استفاده کرده و به واسطه عوامل خود نا امنی و اختلافات در منطقه را قوت بخشد . سو استفاده بعضی از کشورهای منطقه که بدلیل ضعف ، وابسته به کشورهای دیگر هستند و با ایجاد تفرقه بین کشورهای منطقه به وظایف خود بر اساس سیاستهای کشور ثالث عمل مینمایند با شکست مواجه شده و ایران با افتخار نشان داد توانایی دارد در صحنه دیپلماسی تعیین کننده باشد . نباید فراموش کرد نظام سیاسی کشور ایران ، یک نظام جمهوری است و بر اساس آن مشروعیت دستگاه دیپلماسی بر اساس مردم سالاری است . کشورهای دارای نظام جمهوری معمولا به لحاظ دارا بودن ویژگیهایی در مسیر صلح طلبی بحرکت می نمایند و به همین دلیل برای دیپلماسی که در تعریف دیپلماسی می توان گفت انتخاب راه حل گفتگو و مذاکره برای حل مشکلات ، اهمیتی خاص قایل هستند ، این خصیصه در کنار خصایص مطروحه فوق تاییدی بر سیاستهای صلح طلبانه جمهوری اسلامی ایران است . پاتریک ساهاکیان

آرمان گرایی و ترکیه

No Comments

روزنامه نسل فردا سرمقاله
پایه و اساس ایجاد سازمانهای بین المللی در قرن بیستم میلادی بر اساس نظریات ارمان گرایی جلوگیری از جنگ بوده است . از دیدگاه ارمان گرایی کشورهایی که صاحب حکومت بر مبنای دموکراسی هستند با توجه به روحیه مردم سالاری و حفظ ارزشهای جامعه دیرتر مواضع خصمانه به خود میگیرند . اعمال سیاستهای داخلی نشانه ای از سیاست دیپلماسی کشورها در عرصه بین المللی است . با این پیش زمینه وضعیت کشور ترکیه و سیاست داخلی ان نحوه برخورد با ملت ترکیه توسط دولتمردان ترکیه گویای سیاست اتی خارجی ان کشور است . دولتمردانی که پس از ایجاد ثبات داخلی با هر وسیله ای در کشور برنامه های خارج از مرزهای خود را به نمایش خواهند گذاشت . تقسیم قدرت از نشانه های دموکراسی جهان است تقسیمی که باعث تفکیک قوا و مشخص شدن حیطه اختیارات میشود . انحصار قدرت عاملی دال بر ایجاد فساد میباشد . اگر تغییرات در ترکیه را مورد بررسی قرار دهیم با تغییر در قانون اساسی اختیارات ریاست جمهوری افزایش قابل ملاحظه ای داشته است اختیاراتی که به خود رای شدن و اجرایی کردن سیاستهای ریاست جمهوری کمکی شایان میکند . افزایش مدت ریاست جمهوری با دو مفهوم مواجه است اول حکومت بیشتر شخص رییس جمهور و افزایش زمان جهت اجرایی کردن سیاستهای خود سرانه . دوم نشانه عدم ثبات سیاسی کشور . هر دو این خصایص باعث ایجاد نگرانی در منطقه میگردد . ابراز نگرانی کشورهای منطقه و همچنین بحرانهای نهفته در ترکیه زمینه ایجاد تغییرات و تحولات در منطقه خواهد بود . با این پیش فرض که بخش عمده کشورهای اروپایی که زمانی تحت امپراتوری روم در رقابت با نیاکان ترکیه امروزی یا میتوان گفت امپراتوری عثمانی بوده اند امروز حاضر به پذیرش سیاستهای وارث یکی از قدرتمندترین امپراتوریهای تاریخ نمی باشند و هر روز شاهد محکوم کردن سیاستهای این کشور و نیاکان او می باشیم . کشوری که در ابتدای قرن بیستم شدیدترین نسل کشی قرن را در کارنامه خود دارد ، چگونه می تواند بدون قبول این واقعه دردناک تاریخی حیات خود را در صحنه دیپلماسی امروزی تثبیت نماید این واقعه تاریخی مهر تاییدی بر سیاستهای خشن و تند حکومت ترکیه است . با در نظر گرفتن تکرار تاریخ و عدم قبول این عملکرد علیه بشریت ، دولتمردان جهان چگونه به وارثان این جنایت اعتماد کنند . دولتمردانی که نشانه هایی از تایید جنایات گذشتگان خود را به جهانیان نمایش می گذارند . برای مشخص شدن بیشتر مطلب خصایص نظام ارمان گرایی را با عملکرد دولتمردان امروزی ترکیه را در غالب خصایص مطروحه ارمان گرایان قرار می دهیم تا باعث تایید ادعاهای فوق باشد . پس از تحولات پیش امده در دهه ۸۰ میلادی تغییرات در نظام ترکیه امری بدیهی و غیر قابل اجتناب بود از طرفی فروپاشی نظام کمونیستی یا در واقع فروپاشی امپراتوری که گذر از تحولات و نظام سیاسی تبدیل به اتحادجماهیر شوروی شده بود و از طرفی دیگر کمرنگ شدن نیاز ناتو و کشورهای اروپایی به کشوری که به عنوان لولای منطقه و دیواری جهت دفاع از نفوذ نظام کمونیست در سال ۱۹۴۹ میلادی تبدیل شده بود ، عواملی تاثیرگذار بر اینده ترکیه بود . البته نباید فراموش کرد ترکیه در خصوص سرنگونی هواپیمای روسی نظر به نوعی موج سواری سیاسی داشت ولی از انجایی که همپیمانان او در ناتو راغب نبودند و عملا ناتو در طول حیات خویش هیچ گاه در مسیر اهداف برای اعضا خود قدمی برنداشته است ، در این مرحله نیز ترکیه در امواج دریا غرق شد . نزدیک شدن به اتحادیه عرب از سیاستهای دولت وقت ترکیه جهت نزدیکی به کشورهای منطقه بود ، اما این نزدیکی بدون در نظر گرفتن دو اصل مهم در اتحادیه عرب یعنی هدف از تشکیل ان که بنا به پیشنهاد جمال عبدالناصر برای اتحاد عربها در مبارزه با رژیم اشغالگر و دیگری امضا بیانیه ضد ایرانی این اتحادیه بدون در نظر گرفتن همسایگی ایران و قدرت برتر و تعیین کننذه منطقه بودن ان . اینها ناشی از بی ثباتی سیاسی سردمداران سیاست ترکیه می باشد . دخالت بیجای ترکیه در بحران پیش امده توسط گروههای تروریستی در سوریه و حمایتهای بارز و نهان دولت ترکیه از منظر سیاسی و حقوقی نوعی دخالت بیجا در حاکمیت کشور همسایه و از طرفی توهین به حکومت کشور همسایه محسوب میگردد از طرفی دیگر نشانه ای از علاقه این کشور به بحران در منطقه است . .

وتو

No Comments

روزنامه نسل فردا سرمقاله
حق وتو اصطلاح رایجی که در گفتگوهای روزمره نیز کاربرد پیدا کرده است . بکارگیری این اصطلاح سیاسی در زندگی روزمره بیانگر آشنایی عموم با کاربرد عمومی این واژه است . برای تعریف بسیاری از دانش واژهها می توان به کاربرد آن اشاره کرد و توضیح داد . در روزهای گذشته در رسانه های جهان خبری منتشر شد که شاید آخرین باری بوده است که این اصطلاح در رسانه ها برای اعلام خبری مهم بکار گرفته شد . روسیه و چین پیش نویس قطعنامه ارایه شده توسط ایالات متحده و متحدان عربی امریکا ، به شورای امنیت را در خصوص تحریم دولت سوریه وتو کردند . این جمله خبری باری بسیار زیاد دارد و در آن اصطلاحات بسیاری نهفته است . اگر این عملکرد را بخواهیم تفسیر نماییم بهتر است به تعریفی مختصر از کلمات تشکیل دهنده این جمله بپردازیم تا ما را به رسیدن به نتیجه کلی همراهی نمایند . جامعه ملل در ۱۰ ژانویه ۱۹۲۰ میلادی با پیشنهاد وودر ویلسون رییس جمهور ایالات متحده امریکا (ایالات متحده امریکا بنا به مخالفت سنا هرگز عضو جامعه ملل نگردید ) ، با هدف همکاری کشورها برای جلوگیری از بروز جنگ تاسیس و نهایتا بدلایل ضعف ساختاری ، حقوقی و سیاسی نتوانست به آرمان خود برسد ، نهایتا در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ با صدور بیانیه ای انحلال و تعیین وارث خود ( سازمان ملل متحد ) را اعلام نمود . در ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ سازمان ملل متحد تشکیل شد . این سازمان که می توان گفت بزرگترین سازمان بین المللی است و در آن اکثریت کشورهای جهان عضویت دارند ، دارای ۶ رکن اصلی می باشد که مهمترین و قدرتمند ترین رکن آن با وظیفه حفظ امنیت و صلح جهانی ، شورای امنیت آن است . اولین جلسه شورای امنیت در ۱۷ ژانویه ۱۹۴۶ تشکیل شده است . این شورا دارای ۱۵ عضو که ۱۰ عضو آن از بین کشورهای عضو سازمان ملل برای مدت ۲ سال انتخاب میگردند ، ۵ عضو دایمی آن به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی و نهایی این شورا به نحوی قدرتمند ترین رکن سازمان ملل را هدایت می نمایند .این ۵ کشور در بر گیرنده ایالات متحده امریکا ، روسیه ، چین ، انگلستان و فرانسه می باشد . بحث این مقاله با کلمه ای شروع شد بنام حق وتو که جایگاه و توان این حق ، سرنوشت بسیاری از کشورها و ملت ها را تعیین میکند . منظور از حق وتو حقی است که هر یک از کشورهای دایمی شورای امنیت می توانند با مخالفت با قطعنامه های ارایه شده از طرف دیگر اعضا مخالفت نموده ، آنرا رد نمایند . وتو کلمه ای با ریشه لاتین و مفهوم آن نفی کردن و کاربرد آن در شورای امنیت بمنزله حق لغو یا نفی یک قانون بصورت یکطرفه است . این حق از بدو تاسیس سازمان برای کشورهای دارنده آن بعنوان شرط عضویت این کشورها در سازمان ملل متحد محفوظ گردیده است . در روزهای گذشته ایالات متحده امریکا ، پیش نویس قطعنامه علیه دولت سوریه را مطرح کرد ، روسیه و چین دو کشوری بودند که با این پیش نویس مخالفت و آنرا وتو نمودند . این لایحه رد شد و این تحریم ها جنبه عمل به خود نگرفت . دلایل مطروحه توسط ایالات متحده امریکا به ظاهر از روی نوع دوستی و انسان دوستی و به تعبیری حقوق بشری قلمداد می شود ، دلایلی که در واقعیت راه نفوذ و رسیدن به اهداف سلطه گری و امپریالیسمی ایالات متحده امریکا است . ولی آنچه حایز اهمیت است دلایل روسیه و چین برای مخالفت بوده ، این اولین اقدام ایالات متحده امریکا در شورای امنیت پس از به قدرت رسیدن رییس جمهور جدید امریکا است که با مخالفت دیگر اعضا جنبه عملی نمی یابد و با شکست مواجه شده است . بعد از یافتن پاسخ سوال اینکه آیا حق وتو یک حق بجاست یا خیر ؟ سوال اساسی که قابل مطرح کردن است آنست که شورای امنیت و …. چگونه می توانند علیه گروههای تروریستی چون داعش و …. بیانیه صادر نمایند ؟ پاتریک ساهاکیان